k@drovi.net
k@drovi.net ZOR pravilnici GDPR


Razlika ljudskih resursa i kadrovaKadrovska služba često je smatrana sinonimom za ljudske resurse, a zapravo je njihova preteča. Dinamika odnosa kadrovske službe i ljudskih resursa je sljedeća : odjel za ljudske resurse pronalazi, selektira i regrutira buduće zaposlenike te završetkom tog procesa započinje administrativni segment djelovanja kadrovske službe. Oba odjela su podjednako esencijalni za uspješno poslovanje tvrtke, te je naglasak na uskoj suradnji i međusobnoj komunikaciji.

Za razliku od kadrovske službe ljudski resursi su usmjereni na upravljanje zaposlenicima, popunjavanju i selekciji kadrova, internu komunikaciju i procjene radnog učinka. Još jedna od razlika krije se u profilu zaposlenika ljudskim potencijala jer postoji praksa zapošljavanja osoba humanističkog smjera obrazovanja ( u pravilu pshologija). Noviji trendovi upravljanja ljudskim resursima kreiraju nove zadaće i dužnosti poput osiguravanja zakonske usklađenosti, provođenje strateških ciljeva tvrtke kroz edukacije i treninge zaposlenika kao i praćenje zadovoljstva zaposlenika.