logo Događanja Inkubator ZOR
županije
lokalna
naselja
pošte
sve HR
rb Općina - grad status Županije broj naselja 6.756
1
ANDRIJAŠEVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
2
ANTUNOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 2
3
BABINA GREDA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
4
BAKAR
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 9
5
BALE - VALLE
Općina ISTARSKA 3
6
BARBAN
Općina ISTARSKA 23
7
BARILOVIĆ
Općina KARLOVAČKA 44
8
BAŠKA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 4
9
BAŠKA VODA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 4
10
BEBRINA
Općina BRODSKO-POSAVSKA 7
11
BEDEKOVČINA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 15
12
BEDENICA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 6
13
BEDNJA
Općina VARAŽDINSKA 25
14
BELI MANASTIR
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 4
15
BELICA
Općina MEĐIMURSKA 2
16
BELIŠĆE
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 9
17
BENKOVAC
Grad ZADARSKA 41
18
BEREK
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 13
19
BERETINEC
Općina VARAŽDINSKA 4
20
BIBINJE
Općina ZADARSKA 1
21
BILICE
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 1
22
BILJE
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 8
23
BIOGRAD NA MORU
Grad ZADARSKA 1
24
BISKUPIJA
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 8
25
BISTRA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 6
26
BIZOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 8
27
BJELOVAR
Grad BJELOVARSKO-BILOGORSKA 31
28
BLATO
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 2
29
BOGDANOVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 3
30
BOL
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 2
31
BOROVO
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
32
BOSILJEVO
Općina KARLOVAČKA 43
33
BOŠNJACI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
34
BRCKOVLJANI
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 13
35
BRDOVEC
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 13
36
BRELA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 2
37
BRESTOVAC
Općina POŽEŠKO-SLAVONSKA 48
38
BREZNICA
Općina VARAŽDINSKA 10
39
BREZNIČKI HUM
Općina VARAŽDINSKA 5
40
BRINJE
Općina LIČKO-SENJSKA 12
41
BROD MORAVICE
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 38
42
BRODSKI STUPNIK
Općina BRODSKO-POSAVSKA 4
43
BRTONIGLA - VERTENEGLIO
Općina ISTARSKA 5
44
BUDINŠČINA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 13
45
BUJE - BUIE
Grad ISTARSKA 21
46
BUKOVLJE
Općina BRODSKO-POSAVSKA 5
47
BUZET
Grad ISTARSKA 70
48
CERNA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
49
CERNIK
Općina BRODSKO-POSAVSKA 11
50
CEROVLJE
Općina ISTARSKA 15
51
CESTICA
Općina VARAŽDINSKA 20
52
CETINGRAD
Općina KARLOVAČKA 36
53
CISTA PROVO
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 6
54
CIVLJANE
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 2
55
CRES
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 26
56
CRIKVENICA
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 4
57
CRNAC
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 10
58
ČABAR
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 41
59
ČAČINCI
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 12
60
ČAĐAVICA
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 10
61
ČAGLIN
Općina POŽEŠKO-SLAVONSKA 31
62
ČAKOVEC
Grad MEĐIMURSKA 13
63
ČAVLE
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 10
64
ČAZMA
Grad BJELOVARSKO-BILOGORSKA 36
65
ČEMINAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 5
66
ČEPIN
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 5
67
DARDA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
68
DARUVAR
Grad BJELOVARSKO-BILOGORSKA 9
69
DAVOR
Općina BRODSKO-POSAVSKA 2
70
DEKANOVEC
Općina MEĐIMURSKA 1
71
DELNICE
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 55
72
DESINIĆ
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 28
73
DEŽANOVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 12
74
DICMO
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 7
75
DOBRINJ
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 20
76
DOMAŠINEC
Općina MEĐIMURSKA 2
77
DONJA DUBRAVA
Općina MEĐIMURSKA 1
78
DONJA MOTIČINA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
79
DONJA STUBICA
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 10
80
DONJA VOĆA
Općina VARAŽDINSKA 8
81
DONJI ANDRIJEVCI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 4
82
DONJI KRALJEVEC
Općina MEĐIMURSKA 6
83
DONJI KUKURUZARI
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 15
84
DONJI LAPAC
Općina LIČKO-SENJSKA 18
85
DONJI MIHOLJAC
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 7
86
DONJI VIDOVEC
Općina MEĐIMURSKA 1
87
DRAGALIĆ
Općina BRODSKO-POSAVSKA 6
88
DRAGANIĆ
Općina KARLOVAČKA 1
89
DRAŽ
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 6
90
DRENOVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 5
91
DRENJE
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 12
92
DRNIŠ
Grad ŠIBENSKO-KNINSKA 27
93
DRNJE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 3
94
DUBRAVA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 27
95
DUBRAVICA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 10
96
DUBROVAČKO PRIMORJE
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 20
97
DUBROVNIK
Grad DUBROVAČKO-NERETVANSKA 32
98
DUGA RESA
Grad KARLOVAČKA 28
99
DUGI RAT
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
100
DUGO SELO
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 11
101
DUGOPOLJE
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 4
102
DVOR
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 64
103
ĐAKOVO
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 9
104
ĐELEKOVEC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 2
105
ĐULOVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 29
106
ĐURĐENOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 14
107
ĐURĐEVAC
Grad KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 9
108
ĐURMANEC
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 13
109
ERDUT
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
110
ERNESTINOVO
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
111
ERVENIK
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 5
112
FARKAŠEVAC
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 11
113
FAŽANA - FASANA
Općina ISTARSKA 2
114
FERDINANDOVAC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 2
115
FERIČANCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
116
FUNTANA - FONTANE
Općina ISTARSKA 1
117
FUŽINE
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 6
118
GALOVAC
Općina ZADARSKA 1
119
GARČIN
Općina BRODSKO-POSAVSKA 8
120
GAREŠNICA
Grad BJELOVARSKO-BILOGORSKA 23
121
GENERALSKI STOL
Općina KARLOVAČKA 25
122
GLINA
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 69
123
GOLA
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 5
124
GORIČAN
Općina MEĐIMURSKA 1
125
GORJANI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 2
126
GORNJA RIJEKA
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 14
127
GORNJA STUBICA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 20
128
GORNJA VRBA
Općina BRODSKO-POSAVSKA 2
129
GORNJI BOGIĆEVCI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 6
130
GORNJI KNEGINEC
Općina VARAŽDINSKA 5
131
GORNJI MIHALJEVEC
Općina MEĐIMURSKA 12
132
GOSPIĆ
Grad LIČKO-SENJSKA 50
133
GRAČAC
Općina ZADARSKA 39
134
GRAČIŠĆE
Općina ISTARSKA 7
135
GRADAC
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
136
GRADEC
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 20
137
GRADINA
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 11
138
GRADIŠTE
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
139
GROŽNJAN - GRISIGNANA
Općina ISTARSKA 10
140
GRUBIŠNO POLJE
Grad BJELOVARSKO-BILOGORSKA 24
141
GUNDINCI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 1
142
GUNJA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
143
GVOZD
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 19
144
HERCEGOVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 5
145
HLEBINE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 2
146
HRAŠĆINA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 10
147
HRVACE
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 11
148
HRVATSKA DUBICA
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 6
149
HRVATSKA KOSTAJNICA
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 7
150
HUM NA SUTLI
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 18
151
HVAR
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 8
152
ILOK
Grad VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 4
153
IMOTSKI
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 6
154
IVANEC
Grad VARAŽDINSKA 29
155
IVANIĆ-GRAD
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 19
156
IVANKOVO
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 3
157
IVANSKA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 13
158
JAGODNJAK
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
159
JAKOVLJE
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 3
160
JAKŠIĆ
Općina POŽEŠKO-SLAVONSKA 10
161
JALŽABET
Općina VARAŽDINSKA 8
162
JANJINA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 5
163
JARMINA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
164
JASENICE
Općina ZADARSKA 2
165
JASENOVAC
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 10
166
JASTREBARSKO
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 59
167
JELENJE
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 17
168
JELSA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 12
169
JESENJE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 5
170
JOSIPDOL
Općina KARLOVAČKA 14
171
KALI
Općina ZADARSKA 1
172
KALINOVAC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 3
173
KALNIK
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 8
174
KAMANJE
Općina KARLOVAČKA 7
175
KANFANAR
Općina ISTARSKA 20
176
KAPELA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 26
177
KAPTOL
Općina POŽEŠKO-SLAVONSKA 10
178
KARLOBAG
Općina LIČKO-SENJSKA 14
179
KARLOVAC
Grad KARLOVAČKA 52
180
KAROJBA
Općina ISTARSKA 4
181
KASTAV
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 1
182
KAŠTELA
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 7
183
KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. D
Općina ISTARSKA 15
184
KIJEVO
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 1
185
KISTANJE
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 14
186
KLAKAR
Općina BRODSKO-POSAVSKA 4
187
KLANA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 5
188
KLANJEC
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 19
189
KLENOVNIK
Općina VARAŽDINSKA 6
190
KLINČA SELA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 14
191
KLIS
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 9
192
KLOŠTAR IVANIĆ
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 11
193
KLOŠTAR PODRAVSKI
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 4
194
KNEŽEVI VINOGRADI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 9
195
KNIN
Grad ŠIBENSKO-KNINSKA 13
196
KOLAN
Općina ZADARSKA 3
197
KOMIŽA
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 10
198
KONAVLE
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 32
199
KONČANICA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 9
200
KONJŠČINA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 16
201
KOPRIVNICA
Grad KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 9
202
KOPRIVNIČKI BREGI
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 3
203
KOPRIVNIČKI IVANEC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 5
204
KORČULA
Grad DUBROVAČKO-NERETVANSKA 5
205
KOSTRENA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 1
206
KOŠKA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 10
207
KOTORIBA
Općina MEĐIMURSKA 1
208
KRALJEVEC NA SUTLI
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 10
209
KRALJEVICA
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 6
210
KRAPINA
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 23
211
KRAPINSKE TOPLICE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 17
212
KRAŠIĆ
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 33
213
KRAVARSKO
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 10
214
KRIŽ
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 16
215
KRIŽEVCI
Grad KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 60
216
KRK
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 15
217
KRNJAK
Općina KARLOVAČKA 30
218
KRŠAN
Općina ISTARSKA 23
219
KUKLJICA
Općina ZADARSKA 1
220
KULA NORINSKA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 9
221
KUMROVEC
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 10
222
KUTINA
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 23
223
KUTJEVO
Grad POŽEŠKO-SLAVONSKA 17
224
LABIN
Grad ISTARSKA 17
225
LANIŠĆE
Općina ISTARSKA 14
226
LASINJA
Općina KARLOVAČKA 8
227
LASTOVO
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 7
228
LEĆEVICA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 4
229
LEGRAD
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 7
230
LEKENIK
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 18
231
LEPOGLAVA
Grad VARAŽDINSKA 16
232
LEVANJSKA VAROŠ
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 11
233
LIPIK
Grad POŽEŠKO-SLAVONSKA 26
234
LIPOVLJANI
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 4
235
LIŠANE OSTROVIČKE
Općina ZADARSKA 3
236
LIŽNJAN - LISIGNANO
Općina ISTARSKA 5
237
LOBOR
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 10
238
LOKVE
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 7
239
LOKVIČIĆI
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 2
240
LOPAR
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 1
241
LOVAS
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
242
LOVINAC
Općina LIČKO-SENJSKA 10
243
LOVRAN
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 5
244
LOVREĆ
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
245
LUDBREG
Grad VARAŽDINSKA 12
246
LUKA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 5
247
LUKAČ
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 12
248
LUMBARDA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 1
249
LUPOGLAV
Općina ISTARSKA 8
250
LJUBEŠĆICA
Općina VARAŽDINSKA 5
251
MAČE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 9
252
MAGADENOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 6
253
MAJUR
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 11
254
MAKARSKA
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 2
255
MALA SUBOTICA
Općina MEĐIMURSKA 7
256
MALI BUKOVEC
Općina VARAŽDINSKA 6
257
MALI LOŠINJ
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 14
258
MALINSKA-DUBAŠNICA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 21
259
MARČANA
Općina ISTARSKA 22
260
MARIJA BISTRICA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 11
261
MARIJA GORICA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 10
262
MARIJANCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 7
263
MARINA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 15
264
MARKUŠICA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 5
265
MARTIJANEC
Općina VARAŽDINSKA 11
266
MARTINSKA VES
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 16
267
MARUŠEVEC
Općina VARAŽDINSKA 16
268
MATULJI
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 23
269
MEDULIN
Općina ISTARSKA 8
270
METKOVIĆ
Grad DUBROVAČKO-NERETVANSKA 5
271
MIHOVLJAN
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 5
272
MIKLEUŠ
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 5
273
MILNA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
274
MLJET
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 14
275
MOLVE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 4
276
MOŠĆENIČKA DRAGA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 14
277
MOTOVUN - MONTONA
Općina ISTARSKA 4
278
MRKOPALJ
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 6
279
MUĆ
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 17
280
MURSKO SREDIŠĆE
Grad MEĐIMURSKA 5
281
MURTER - KORNATI
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 2
282
NAŠICE
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 19
283
NEDELIŠĆE
Općina MEĐIMURSKA 11
284
NEGOSLAVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
285
NEREŽIŠĆA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
286
NETRETIĆ
Općina KARLOVAČKA 42
287
NIJEMCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 8
288
NIN
Grad ZADARSKA 6
289
NOVA BUKOVICA
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 8
290
NOVA GRADIŠKA
Grad BRODSKO-POSAVSKA 4
291
NOVA KAPELA
Općina BRODSKO-POSAVSKA 12
292
NOVA RAČA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 13
293
NOVALJA
Grad LIČKO-SENJSKA 10
294
NOVI GOLUBOVEC
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 5
295
NOVI MAROF
Grad VARAŽDINSKA 23
296
NOVI VINODOLSKI
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 20
297
NOVIGRAD
Općina ZADARSKA 3
298
NOVIGRAD - CITTANOVA
Grad ISTARSKA 5
299
NOVIGRAD PODRAVSKI
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 7
300
NOVO VIRJE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 1
301
NOVSKA
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 23
302
NUŠTAR
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 3
303
OBROVAC
Grad ZADARSKA 12
304
OGULIN
Grad KARLOVAČKA 24
305
OKRUG
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 2
306
OKUČANI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 17
307
OMIŠ
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 31
308
OMIŠALJ
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 2
309
OPATIJA
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 10
310
OPRISAVCI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 8
311
OPRTALJ - PORTOLE
Općina ISTARSKA 16
312
OPUZEN
Grad DUBROVAČKO-NERETVANSKA 3
313
ORAHOVICA
Grad VIROVITIČKO-PODRAVSKA 13
314
OREBIĆ
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 14
315
OREHOVICA
Općina MEĐIMURSKA 3
316
ORIOVAC
Općina BRODSKO-POSAVSKA 10
317
ORLE
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 10
318
OROSLAVJE
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 5
319
OSIJEK
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 11
320
OTOČAC
Grad LIČKO-SENJSKA 22
321
OTOK
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 6
322
OTOK
Grad VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
323
OZALJ
Grad KARLOVAČKA 97
324
PAG
Grad ZADARSKA 11
325
PAKOŠTANE
Općina ZADARSKA 4
326
PAKRAC
Grad POŽEŠKO-SLAVONSKA 42
327
PAŠMAN
Općina ZADARSKA 7
328
PAZIN
Grad ISTARSKA 18
329
PERUŠIĆ
Općina LIČKO-SENJSKA 18
330
PETERANEC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 3
331
PETLOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 9
332
PETRIJANEC
Općina VARAŽDINSKA 7
333
PETRIJEVCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 2
334
PETRINJA
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 55
335
PETROVSKO
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 12
336
PIĆAN
Općina ISTARSKA 10
337
PIROVAC
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 3
338
PISAROVINA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 14
339
PITOMAČA
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 12
340
PLAŠKI
Općina KARLOVAČKA 8
341
PLETERNICA
Grad POŽEŠKO-SLAVONSKA 38
342
PLITVIČKA JEZERA
Općina LIČKO-SENJSKA 41
343
PLOČE
Grad DUBROVAČKO-NERETVANSKA 9
344
PODBABLJE
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 8
345
PODCRKAVLJE
Općina BRODSKO-POSAVSKA 13
346
PODGORA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
347
PODGORAČ
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 9
348
PODRAVSKA MOSLAVINA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
349
PODRAVSKE SESVETE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 1
350
PODSTRANA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
351
PODTUREN
Općina MEĐIMURSKA 6
352
POJEZERJE
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 6
353
POKUPSKO
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 14
354
POLAČA
Općina ZADARSKA 4
355
POLIČNIK
Općina ZADARSKA 10
356
POPOVAC
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
357
POPOVAČA
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 13
358
POREČ - PARENZO
Grad ISTARSKA 53
359
POSEDARJE
Općina ZADARSKA 7
360
POSTIRA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 2
361
POVLJANA
Općina ZADARSKA 1
362
POŽEGA
Grad POŽEŠKO-SLAVONSKA 31
363
PREGRADA
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 26
364
PREKO
Općina ZADARSKA 8
365
PRELOG
Grad MEĐIMURSKA 8
366
PRESEKA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 15
367
PRGOMET
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
368
PRIBISLAVEC
Općina MEĐIMURSKA 1
369
PRIMORSKI DOLAC
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
370
PRIMOŠTEN
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 7
371
PRIVLAKA
Općina ZADARSKA 1
372
PRIVLAKA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
373
PROLOŽAC
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
374
PROMINA
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 11
375
PUČIŠĆA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
376
PULA - POLA
Grad ISTARSKA 1
377
PUNAT
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 2
378
PUNITOVCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 4
379
PUŠĆA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 8
380
RAB
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 7
381
RADOBOJ
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 9
382
RAKOVEC
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 12
383
RAKOVICA
Općina KARLOVAČKA 27
384
RASINJA
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 21
385
RAŠA
Općina ISTARSKA 23
386
RAVNA GORA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 6
387
RAŽANAC
Općina ZADARSKA 6
388
REŠETARI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 7
389
RIBNIK
Općina KARLOVAČKA 17
390
RIJEKA
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 2
391
ROGOZNICA
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 13
392
ROVINJ - ROVIGNO
Grad ISTARSKA 2
393
ROVIŠĆE
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 12
394
RUGVICA
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 23
395
RUNOVIĆI
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
396
RUŽIĆ
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 9
397
SABORSKO
Općina KARLOVAČKA 4
398
SALI
Općina ZADARSKA 12
399
SAMOBOR
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 78
400
SATNICA ĐAKOVAČKA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 2
401
SEGET
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 6
402
SELCA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 4
403
SELNICA
Općina MEĐIMURSKA 10
404
SEMELJCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 5
405
SENJ
Grad LIČKO-SENJSKA 27
406
SEVERIN
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 2
407
SIBINJ
Općina BRODSKO-POSAVSKA 12
408
SIKIREVCI
Općina BRODSKO-POSAVSKA 2
409
SINJ
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 14
410
SIRAČ
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 9
411
SISAK
Grad SISAČKO-MOSLAVAČKA 35
412
SKRAD
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 32
413
SKRADIN
Grad ŠIBENSKO-KNINSKA 21
414
SLATINA
Grad VIROVITIČKO-PODRAVSKA 15
415
SLAVONSKI BROD
Grad BRODSKO-POSAVSKA 3
416
SLAVONSKI ŠAMAC
Općina BRODSKO-POSAVSKA 2
417
SLIVNO
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 18
418
SLUNJ
Grad KARLOVAČKA 67
419
SMOKVICA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 1
420
SOKOLOVAC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 32
421
SOLIN
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 5
422
SOPJE
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 11
423
SPLIT
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 8
424
SRAČINEC
Općina VARAŽDINSKA 2
425
STANKOVCI
Općina ZADARSKA 7
426
STARA GRADIŠKA
Općina BRODSKO-POSAVSKA 7
427
STARI GRAD
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 5
428
STARI JANKOVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 5
429
STARI MIKANOVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
430
STARIGRAD
Općina ZADARSKA 3
431
STARO PETROVO SELO
Općina BRODSKO-POSAVSKA 13
432
STON
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 19
433
STRAHONINEC
Općina MEĐIMURSKA 1
434
STRIZIVOJNA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 2
435
STUBIČKE TOPLICE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 4
436
STUPNIK
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 3
437
SUĆURAJ
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 3
438
SUHOPOLJE
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 22
439
SUKOŠAN
Općina ZADARSKA 4
440
SUNJA
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 40
441
SUPETAR
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 4
442
SUTIVAN
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
443
SVETA MARIJA
Općina MEĐIMURSKA 2
444
SVETA NEDELJA
Općina ISTARSKA 21
445
SVETA NEDELJA
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 14
446
SVETI ĐURĐ
Općina VARAŽDINSKA 9
447
SVETI FILIP I JAKOV
Općina ZADARSKA 6
448
SVETI ILIJA
Općina VARAŽDINSKA 8
449
SVETI IVAN ZELINA
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 62
450
SVETI IVAN ŽABNO
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 16
451
SVETI JURAJ NA BREGU
Općina MEĐIMURSKA 9
452
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 19
453
SVETI LOVREČ
Općina ISTARSKA 23
454
SVETI MARTIN NA MURI
Općina MEĐIMURSKA 14
455
SVETI PETAR OREHOVEC
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 37
456
SVETI PETAR U ŠUMI
Općina ISTARSKA 1
457
SVETVINČENAT
Općina ISTARSKA 19
458
ŠANDROVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 7
459
ŠENKOVEC
Općina MEĐIMURSKA 2
460
ŠESTANOVAC
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 5
461
ŠIBENIK
Grad ŠIBENSKO-KNINSKA 32
462
ŠKABRNJA
Općina ZADARSKA 2
463
ŠODOLOVCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 7
464
ŠOLTA
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 8
465
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 7
466
ŠTEFANJE
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 9
467
ŠTITAR
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
468
ŠTRIGOVA
Općina MEĐIMURSKA 10
469
TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA
Općina ISTARSKA 6
470
TINJAN
Općina ISTARSKA 8
471
TISNO
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 5
472
TKON
Općina ZADARSKA 1
473
TOMPOJEVCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 6
474
TOPUSKO
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 16
475
TORDINCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 4
476
TOUNJ
Općina KARLOVAČKA 7
477
TOVARNIK
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
478
TRIBUNJ
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 1
479
TRILJ
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 26
480
TRNAVA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 6
481
TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Općina VARAŽDINSKA 6
482
TROGIR
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 8
483
TRPANJ
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 4
484
TRPINJA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 7
485
TUČEPI
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
486
TUHELJ
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 11
487
UDBINA
Općina LIČKO-SENJSKA 26
488
UMAG - UMAGO
Grad ISTARSKA 23
489
UNEŠIĆ
Općina ŠIBENSKO-KNINSKA 16
490
VALPOVO
Grad OSJEČKO-BARANJSKA 8
491
VARAŽDIN
Grad VARAŽDINSKA 10
492
VARAŽDINSKE TOPLICE
Grad VARAŽDINSKA 23
493
VELA LUKA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 1
494
VELIKA
Općina POŽEŠKO-SLAVONSKA 24
495
VELIKA GORICA
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 58
496
VELIKA KOPANICA
Općina BRODSKO-POSAVSKA 5
497
VELIKA LUDINA
Općina SISAČKO-MOSLAVAČKA 12
498
VELIKA PISANICA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 8
499
VELIKA TRNOVITICA
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 8
500
VELIKI BUKOVEC
Općina VARAŽDINSKA 3
501
VELIKI GRĐEVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 11
502
VELIKO TRGOVIŠĆE
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 15
503
VELIKO TROJSTVO
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 11
504
VIDOVEC
Općina VARAŽDINSKA 11
505
VILJEVO
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 7
506
VINICA
Općina VARAŽDINSKA 7
507
VINKOVCI
Grad VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 2
508
VINODOLSKA OPĆINA
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 4
509
VIR
Općina ZADARSKA 1
510
VIRJE
Općina KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 6
511
VIROVITICA
Grad VIROVITIČKO-PODRAVSKA 10
512
VIS
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 9
513
VISOKO
Općina VARAŽDINSKA 7
514
VIŠKOVCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
515
VIŠKOVO
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 7
516
VIŠNJAN - VISIGNANO
Općina ISTARSKA 56
517
VIŽINADA - VISINADA
Općina ISTARSKA 27
518
VLADISLAVCI
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
519
VOĆIN
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 21
520
VODICE
Grad ŠIBENSKO-KNINSKA 8
521
VODNJAN - DIGNANO
Grad ISTARSKA 4
522
VOĐINCI
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1
523
VOJNIĆ
Općina KARLOVAČKA 46
524
VRATIŠINEC
Općina MEĐIMURSKA 2
525
VRBANJA
Općina VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 3
526
VRBJE
Općina BRODSKO-POSAVSKA 7
527
VRBNIK
Općina PRIMORSKO-GORANSKA 4
528
VRBOVEC
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 42
529
VRBOVSKO
Grad PRIMORSKO-GORANSKA 65
530
VRGORAC
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 24
531
VRHOVINE
Općina LIČKO-SENJSKA 7
532
VRLIKA
Grad SPLITSKO-DALMATINSKA 9
533
VRPOLJE
Općina BRODSKO-POSAVSKA 3
534
VRSAR - ORSERA
Općina ISTARSKA 9
535
VRSI
Općina ZADARSKA 2
536
VUKA
Općina OSJEČKO-BARANJSKA 3
537
VUKOVAR
Grad VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 4
538
ZABOK
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 17
539
ZADAR
Grad ZADARSKA 15
540
ZADVARJE
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
541
ZAGORSKA SELA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 13
542
ZAGREB
Grad GRAD ZAGREB 70
543
ZAGVOZD
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 7
544
ZAPREŠIĆ
Grad ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 9
545
ZAŽABLJE
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 6
546
ZDENCI
Općina VIROVITIČKO-PODRAVSKA 9
547
ZEMUNIK DONJI
Općina ZADARSKA 3
548
ZLATAR
Grad KRAPINSKO-ZAGORSKA 19
549
ZLATAR BISTRICA
Općina KRAPINSKO-ZAGORSKA 6
550
ZMIJAVCI
Općina SPLITSKO-DALMATINSKA 1
551
ZRINSKI TOPOLOVAC
Općina BJELOVARSKO-BILOGORSKA 3
552
ŽAKANJE
Općina KARLOVAČKA 22
553
ŽMINJ
Općina ISTARSKA 33
554
ŽUMBERAK
Općina ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 35
555
ŽUPA DUBROVAČKA
Općina DUBROVAČKO-NERETVANSKA 17
556
ŽUPANJA
Grad VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 1