k@drovi.net ZOR pravilnici GDPR

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zaposlenika u organizaciji.Molimo Vas ocijenite svoj stupanj zadovoljstva ili nezadovoljstva navedenim organizacijskim aspektima u Vašoj organizaciji.

Razmislite koliko je za Vas osobno važna svaka od navedenih stavki.


* UPUTA ZA RJEŠAVANJE UPITNIKA:

U donjem dijelu upitnika za svaku tvrdnju označite gumbom u svakom retku jedan od brojeva, pri čemu je brojevima dodano i značenje u naslovu:


r.br. OCIJENITE STUPANJ SLAGANJA / NESLAGANJ
S IDUĆIM TVRDNJAMA:
Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Podjednako se slažem i ne slažem Uglavnom se slažem Upotpunosti se slažem
1 Ova radna organizacija mi puno znači

1


2


3


4


5


2 Probleme radne organizacije u kojoj radim osjećam kao svoje vlastite

1


2


3


4


5


3 Nemam snažan osjećaj pripadnosti radnoj organizaciji u kojoj radim

1


2


3


4


5


4 Veoma bi me veselilo ostatak karijere provesti baš u ovoj radnoj organizaciji

1


2


3


4


5


5 U mojoj se radnoj organizaciji ne osjećam kao član obitelji

1


2


3


4


5


6 Ne osjećam se emocionalno vezanim za ovu organizaciju

1


2


3


4


5


7 U ovom trenutku, ostanak u ovoj radnoj organizaciji za mene je podjednako i nužnost i želja

1


2


3


4


5


8 Jedan od glavnih razloga zbog kojih i dalje radim u ovoj radnoj organizaciji leži u tome što bi odlazak zahtijevao značajniju osobnu žrtvu – u drugoj organizaciji ne bih imao/la sve beneficije koje

1


2


3


4


5


9 Kada bih razmišljao/la o eventualnom napuštanju ove radne organizacije, u tom slučaju jedna od negativnih posljedica bila bi to što nemam neko drugo rješenje (nema neku alternativu)

1


2


3


4


5


10 U ovom trenutku bilo bi mi teško napustiti radnu organizaciju u kojoj radim, čak i kad bih to želio/la

1


2


3


4


5


11 Previše bi se toga poremetilo u mom životu kada bih odlučio/la napustiti ovu radnu organizaciju baš sada

1


2


3


4


5


12 Osjećam da imam premalo izbora da bih razmišljao/la o odlasku iz ove organizacije

1


2


3


4


5


13 Ne bih napustio/la baš sad ovu radnu organizaciju jer imam osjećaj obveze prema ljudima u njoj

1


2


3


4


5


14 Puno toga dugujem ovoj radnoj organizaciji

1


2


3


4


5


15 Čak i kad bi to bila prednost za mene, osjećam da sada ne bi bilo u redu napustiti ovu radnu organizaciju

1


2


3


4


5


16 Osjećao/la bih se krivom kad bih sad napustila ovo poduzeće

1


2


3


4


5


17 Nemam nikakav osjećaj obveze da ostanem kod sadašnjeg poslodavca

1


2


3


4


5


18 Ova radna organizacija zaslužuje moju lojalnost

1


2


3


4


5