k@drovi.net ZOR pravilnici GDPR

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zaposlenika u organizaciji.Molimo Vas ocijenite svoj stupanj zadovoljstva ili nezadovoljstva navedenim organizacijskim aspektima u Vašoj organizaciji.

Razmislite koliko je za Vas osobno važna svaka od navedenih stavki.


* UPUTA ZA RJEŠAVANJE UPITNIKA:

U donjem dijelu upitnika za svaku tvrdnju označite gumbom u svakom retku jedan od brojeva, pri čemu je brojevima dodano i značenje u naslovu:


r.br. OCIJENITE STUPANJ SLAGANJA / NESLAGANJ
S IDUĆIM TVRDNJAMA:
Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Podjednako se slažem i ne slažem Uglavnom se slažem Upotpunosti se slažem
1 u potpunosti sam upoznat što se na mom radnom mjestu od mene očekuje

1


2


3


4


5


2 osigurana mi je potrebna i adekvatna oprema, alat i materijal da mogu kvalitetno obavljati svoj posao

1


2


3


4


5


3 ja svoj posao svakodnevno mogu obavljati najbolje što znam i mogu

1


2


3


4


5


4 u zadnjih 7 dana dobio/la sam priznanje ili nagradu zato što sam dobro obavlja/la svoj posao

1


2


3


4


5


5 u mojem poduzeću druge osobe (nadređeni ili kolege) pokazuju interes i/ili brigu za mene kao osobu

1


2


3


4


5


6 u mojem poduzeću postoje osobe koje me potiču i ohrabruju da se i dalje uavršavam i razvijam u poslu

1


2


3


4


5


7 na poslu, moje mišljenje se cijeni i uzima se u obzir to što ja mislim

1


2


3


4


5


8 imam jasan osjećaj da je posao koji ja obavljam važan u odnosu na misiju/svrhu našeg poduzeća

1


2


3


4


5


9 moji kolege i suradnici su posvećeni kvalitetnom obavljanju posla

1


2


3


4


5


10 moj najbolji prijatelj/prijateljica je osoba iz redova mojih kolega/suradnika s posla

1


2


3


4


5


11 u zadnjih šest mjeseci imao/la sam razgovor o mom napredovanju/napretku na poslu

1


2


3


4


5


12 u zadnjih godinu dana imao/la sam priliku za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje

1


2


3


4


5