k@drovi.net ZOR pravilnici GDPR

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zaposlenika u organizaciji.Molimo Vas ocijenite svoj stupanj zadovoljstva ili nezadovoljstva navedenim organizacijskim aspektima u Vašoj organizaciji.

Razmislite koliko je za Vas osobno važna svaka od navedenih stavki.


* UPUTA ZA RJEŠAVANJE UPITNIKA:

U donjem dijelu upitnika za svaku tvrdnju označite gumbom u svakom retku jedan od brojeva, pri čemu je brojevima dodano i značenje u naslovu:


r.br. OCIJENITE STUPANJ SLAGANJA / NESLAGANJ
S IDUĆIM TVRDNJAMA:
Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Podjednako se slažem i ne slažem Uglavnom se slažem Upotpunosti se slažem
1 zbog kolega i suradnika na poslu

1


2


3


4


5


2 zbog plaće

1


2


3


4


5


3 zbog samog poduzeća, jer smo dobro poduzeće koje ima budućnost

1


2


3


4


5


4 jer za mene postoji mogućnost za usavršavanje i osobni razvitak

1


2


3


4


5


5 zbog samog posla koji upravo obavljam

1


2


3


4


5


6 zbog pogodnosti koje na poslu imam

1


2


3


4


5


7 zbog svojih nadređenih

1


2


3


4


5


8 zbog svog neposrednog šefa/rukovoditelja

1


2


3


4


5


9 zato što mogu utjecati na to kako obavljam svoj svakodnevni posao

1


2


3


4


5


10 zbog naših kupaca

1


2


3


4


5


11 zbog sigurnosti zaposlenja koje imam

1


2


3


4


5


12 jer sam emocionalno vezan/a za poduzeće i teško mi je razmišljati o odlasku

1


2


3


4


5


13 zbog mogućnosti napredovanja u poduzeću

1


2


3


4


5


14 zbog toga što mogu utjecati na opće odluke o poslovanju poduzeća

1


2


3


4


5