k@drovi.net ZOR pravilnici GDPR

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zaposlenika u organizaciji.Molimo Vas ocijenite svoj stupanj zadovoljstva ili nezadovoljstva navedenim organizacijskim aspektima u Vašoj organizaciji.

Razmislite koliko je za Vas osobno važna svaka od navedenih stavki.


* UPUTA ZA RJEŠAVANJE UPITNIKA:

U donjem dijelu upitnika za svaku tvrdnju označite gumbom u svakom retku jedan od brojeva, pri čemu je brojevima dodano i značenje u naslovu:


r.br. OCIJENITE STUPANJ SLAGANJA / NESLAGANJ
S IDUĆIM TVRDNJAMA:
Uopće se ne slažem Uglavnom se ne slažem Podjednako se slažem i ne slažem Uglavnom se slažem Upotpunosti se slažem
1 svojim neposrednog rukovoditeljem/šefom

1


2


3


4


5


2 upravljanjem/rukovođenjem u našem poduzeću

1


2


3


4


5


3 rezultatima koje poduzeće ostvaruje u zadnjih godinu dana

1


2


3


4


5


4 svojim poslom

1


2


3


4


5


5 radnim uvjetima na mom radnom mjestu

1


2


3


4


5


6 mogućnošću napredovanja u poduzeću

1


2


3


4


5


7 općim smjerom u kojem poduzeće ide (strategijom poduzeća)

1


2


3


4


5


8 svojim utjecajem na odluke u poslu koji ja obavljam

1


2


3


4


5


9 ostvarivanjem potreba naših kupaca

1


2


3


4


5


10 svojom plaćom

1


2


3


4


5


11 priznanjima i nagradama za dobre radnike

1


2


3


4


5


12 svojim utjecajem na opći smjer/strategiju poduzeća

1


2


3


4


5


13 informiranjem zaposlenika unutar poduzeća

1


2


3


4


5


14 organizacijom posla u poduzeću

1


2


3


4


5


15 sredstvima za rad (oprema, alat itd.)

1


2


3


4


5